360 Degrees

Summer Summit

July 13-14th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 14.30

lunch och presentation av Hagby – Jämjös skickliga fårhundar, ledda av Cecilia Rydberg.

 

14.30

Professor Gustaf Arrhenius, chef för Institutet för Framtidsstudier och doktor Chandra Kumar från Toronto universitet.

 

Flygskam, barnskam, tågskryt – individer vs strukturer i klimatkrisens tid. En flygresa Stockholm-New York är skadligare för klimatet än två års köttätande, och att ha barn i bara ett år motsvarar 24 års vardaglig bilkörning. Men vad har sådana uträkningar för etisk relevans och vad får individuella och kollektiva beteendeval egentligen för klimatkonsekvenser? Möt Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosof och VD på Institutet för Framtidsstudier (IF) och Chandra Kumar, doktor i politisk filosofi på York University och forskare på IF, i en diskussion om individer, kollektiv, och strukturer i klimatförändringens tid.

 

15:30

Katja Aglert, konstnär.

Under det senaste decenniet har Katja Aglert utvecklat konstnärliga arbeten kring möten mellan människor och så kallade invasiva arter. I en svensk kontext, framförallt med spanska skogsniglar. Genom konstnärliga berättande metoder frågar hon sig hur möten mellan människor och andra djur utforskar och kan erbjuda mer än mänskliga perspektiv. Med utgångspunkt i denna pågående undersökning kommer hon att diskutera de mångbottnade relationerna kopplade till jordrätt med frågor som, med professor i sociologi Tora Holmbergs ord, vem ges privilegiet att definiera platsens funktion?

 

Uncle Howard Kahale Pea avslutar dagen

 

Middag och musik

 

 

 

Program den 14 juli

 

10.00 – 10.15

Uncle Howard Kahale Pea öppnar dagen

 

10.15 – 11.00

Michelle Eistrup kommer visa delar av sin senaste film In the Deep Underground and Up Above som är djupt förankrad i Australiens koloniala historia. Vi möter tre kvinnor och deras högst personliga berättelser om liv i ett landskap och dess historia. Tillsammans med Anders Juhl presenterar Michelle Eistrup också Bridging Art + Text (redaktörer Michelle Eistrup, Annemarie B. Calusen, producent Anders Juhl), en publikation i tre volymer som samlar över 30 konstnärer, teoretiker, curatorer och författare som under några dagar i Danmark 2012 utforskade andlighet, svart identitet, estetik, konst, frigörelse och rumsligheter inom fältet konst och litteratur. Publikationen skapades i samverkan med Karen Blixen Museet.

 

12:00

Lunch och besök hos Gärdslösa hembygdsgård, granne till Svarta Silons ateljéer. Anneli Berglund presenterar Bodycake: Kalmar konstmuseums residensprogram.

 

13:00

Performance av Karin Victorin and ARISE AMAZONS – FEAST!

 

13:30

Nya perspektiv på literacitet

Steuart Wright diskuterar läskunnighet genom jordbruk och bildförståelse – erfarenheter från The Red Hill Literacy Project i Sydafrika.

 

14:00

Vi inleder en avslutande diskussion

 

15:00

Avlsutande ceremoni med

Uncle Howard Kahale Pea

 

 

 

 

Om talarna

 

Katja Aglert, konstnär, har Stockholm som bas och bedriver en transdisciplinär konstnärlig praktik situerad i feministiska mer-än-mänskliga utforskanden, och inkluderar både individuella projekt och samarbeten. Hon har medverkat i utställningar på bla. Marabouparken och Biologiska Museet, Stockholm; Solyanka State Gallery, Moskva (RU); Polarmuseet, Tromsø (NO); Fotografisk center, Köpenhamn (DK); FLORA ars+natura, Bogota (COL); Museum for Contemporary Art, Santiago (CHL). Hon är styrelseledamot i The Seed Box, ett internationellt forskningssamarbete för miljöorienterad humaniora med bas på på Linköpings universitet och undervisar bla. på Konsthögskolan i Umeå och på Konstfack. katjaaglert.com

 

Gustaf Arrhenius är professor i praktisk filosofi och VD för Institutet för Framtidsstudier där han leder forskningsprogrammet “Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet.” samt forskningsprojekten "Klimatetik och framtida generationer" och "Demokratins avgränsningsproblem". Han fick sin fil.dr. i filosofi vid University of Toronto och sin doktorsexamen i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Forskningsområden: frågor i skärningspunkten mellan filosofi, samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning. Mest känd är han för sin forskning om hur vi bör ta hänsyn till framtida generationer i olika beslut och om vilka som ska ha rätt att delta i olika typer av demokratiska beslut. Han är hedersprofessor vid Århus universitet och ledamot i Academia Europaea.

 

Michelle Eistrup är konstnär, producent och initiativtagare till konstnärliga samarbeten, hon bor och verkar i Köpenhamn, Danmark. Michelles konst berör identitet, trosfrågor, minne och postkolonialitet och hennes transnationella bakgrund (dansk, jamaicansk, amerikansk) är ibland en av utgångspunkterna för hennes arbete. Michelle Eistrups konstnärliga metoder och uttryck inkluderar foto, teckning, video, ljud och performance och alla dessa uttryck är integrerade i en praktik som leds av hjärtat och en starkt tro på kollektivets möjligheter till att skapa förändring.

 

Anders Juhl är historiker, skribent, kompositör och producent. Anders har komponerat musikstycken för teater och musikvideos samt filmmusik för den anti-fascistiska animerade filmen “Help! I´m a Fish/ aka A Fish tale” dramatiserad av skådespelarna Terry Jones och Alan Rickman. Från olika perspektiv och positioner arbetar Anders Juhl med dekolonialisering i Denmark, tidigare genom The Karen Blixen Museet och nu som ledamot av Association of Centre of Colonial History och inom teaterkompaniet ACT – Afro Cosmopolite Thespians. Anders arbetar som konsult och stödjande part till museer, musiker, konstscener, organisationer och institutioner. Han är producent till publikationen Bridging Art + Text. För närvarande är han VD för CAMP / Center for Art on Migration Politics, campcph.org. Anders akademiska bakgrund är inom musikvetenskap med fokus på kreativa näringar samt juridik och sociologi.

 

Howard Kahale Pea är ledare av flertalet initiativ kring jordrättighet, jordbruk och kultur på Big Island Hawaii. Han är känd bland många som ”Uncle Howard” och bland annat är han verksam genom den ideella föreningen Ke Ala Ola Aloha, en organisation som stödjer bevarandet och utvecklandet av ho’o ponopono, en hawaiiansk kulturyttring och metod för konfliktlösning.

 

Kultivator är en experimentell plattform för konst och jordbruk, som drivs av både konstnärer och jordbrukare på Öland sedan 2005. Deras aktiviteter är alltid deltagarfokuserade, och inbegriper både konstprojekt, offentliga verk, workshops och evenemang. Innehållsmässigt präglas deras praktik av ett intresse för hållbarhet, demokrati och lärande. Gruppen arbetar ofta runtomkring i Sverige och utomlands, men har sin bas på gården på Öland, där de förutom ett 30-tal mjölkkor, får, höns och hästar, driver ett residencyprogram för konstnärer, studenter och aktivister som intresserar sig för ekologi, utbyte mellan urban- och landsbygdskultur, global utveckling och integration.

 

Chandra Kumar är baserad vid York Universitet och forskar vid Institutet för Framtidsstudier, hans fokus är framförallt filosofi med fokus på marxism och Foucaults maktanalyser. Chandra Kumar undervisar i filosofi vid York Universitet i Toronto, Canada. Han är också gästforskare vid Institutet för Framtidsstudier i Stockholm. Under de 7 år Chandra bodde i Sydafrika arbetade han för flertalet universitet där, bland dem Rhodes Universitet och Universitetet i KwaZulu-Natal. Chandra är också medlem av fackföreningen Canadian Union of Public Employees, CUPE 3903, York University. Han främsta intressen är politisk filosofi, kritiska samhällsstudier och etik. Inom dessa områden är hans särskilt intresserad av Marxism, feminism och kritiska studier i etnicitet.

 

Karin Victorin är en performancekonstnär med akademisk bakgrund inom antropologi och genusstudier. Hon har en master inom feminism och kritisk posthumanism och skrev 2019 uppsatsen ”Practically Human. Performing social robots och feminst aspects on agency, body and gender.” Karins scenkonstnärliga bakgrund innefattar bland annat Hootchy Kootchy Club, en queer burlesksen som hon grundade på Södra Teatern 2006 samt Drag as Art, ett projekt som sceniskt utforskar genus och drag. År 2017 skapade Karin, tillsammans med Rebecca Tiger, Arise Amazons! Ett femme-tastiskt tecnofilosofiskt experiment i samarbete med Orionteatern. I föreställningen utforskas ett fantasilandskap mellan natur och teknologi, där en AI robot från KTH spelar historiens protagonist. Duon utvecklar just nu uppföljningen Arise Amazons 2.0-Den Gröna Teorin som kommer utspela sig i Nackareservatet med premiär i september 2019.

 

Steuart Wright är journalist och initiativtagare till The Mirror Institution (tillsammans med Joanna Sandell.) The Black Silo Studios/Svarta Silon är ett av The Mirror Institutions initiativ och Steuart är projektledare för dess utveckling och aktiviteter på Öland. Som journalist har Steuart arbetat för The Daily Dispatch, BBC, The Sunday Times och The Mail and Guardian i Sydafrika där han också var drivande i den ideella föreningen The Red Hill Literacy Project.

 

Bodycake Residensverksamheten i Kalmar län har funnits sedan 2013 när den startades av Kalmar konstmuseum och Anneli Berglund, konstkonsulenten i Kalmar län. Efter flera lyckade utbyten har verksamheten med tiden utvecklats. 2016 byttes namnet till Bodycake i en hommage till kroppkakan, vår lokala delikatess. Residensprogrammet har också kopplats till projektet Förnyelse av kulturarvet med samtidskonst som kompass. Tillsammans med olika samarbetspartners har vi för programmet utvecklat en metod där konstnärer undersöker kulturarv på platser i Kalmar län. De får sedan en möjlighet att ge sin syn på det svenska kulturarvet – både vad det är idag och hur det kan tänkas se ut i framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 Degrees Summer Summit fick generöst stöd från Stiftelsen Helge Ax:son Johnson och är en del av Nya Småland 2019

 

 

www.nyasmaland.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 Degrees

Summer Summit

July 13-14th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 14.30

lunch och presentation av Hagby – Jämjös skickliga fårhundar, ledda av Cecilia Rydberg.

 

14.30

Professor Gustaf Arrhenius, chef för Institutet för Framtidsstudier och doktor Chandra Kumar från Toronto universitet.

 

Flygskam, barnskam, tågskryt – individer vs strukturer i klimatkrisens tid. En flygresa Stockholm-New York är skadligare för klimatet än två års köttätande, och att ha barn i bara ett år motsvarar 24 års vardaglig bilkörning. Men vad har sådana uträkningar för etisk relevans och vad får individuella och kollektiva beteendeval egentligen för klimatkonsekvenser? Möt Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosof och VD på Institutet för Framtidsstudier (IF) och Chandra Kumar, doktor i politisk filosofi på York University och forskare på IF, i en diskussion om individer, kollektiv, och strukturer i klimatförändringens tid.

 

15:30

Katja Aglert, konstnär.

Under det senaste decenniet har Katja Aglert utvecklat konstnärliga arbeten kring möten mellan människor och så kallade invasiva arter. I en svensk kontext, framförallt med spanska skogsniglar. Genom konstnärliga berättande metoder frågar hon sig hur möten mellan människor och andra djur utforskar och kan erbjuda mer än mänskliga perspektiv. Med utgångspunkt i denna pågående undersökning kommer hon att diskutera de mångbottnade relationerna kopplade till jordrätt med frågor som, med professor i sociologi Tora Holmbergs ord, vem ges privilegiet att definiera platsens funktion?

 

Uncle Howard Kahale Pea avslutar dagen

 

Middag och musik

 

 

 

Program den 14 juli

 

10.00 – 10.15

Uncle Howard Kahale Pea öppnar dagen

 

10.15 – 11.00

Michelle Eistrup kommer visa delar av sin senaste film In the Deep Underground and Up Above som är djupt förankrad i Australiens koloniala historia. Vi möter tre kvinnor och deras högst personliga berättelser om liv i ett landskap och dess historia. Tillsammans med Anders Juhl presenterar Michelle Eistrup också Bridging Art + Text (redaktörer Michelle Eistrup, Annemarie B. Calusen, producent Anders Juhl), en publikation i tre volymer som samlar över 30 konstnärer, teoretiker, curatorer och författare som under några dagar i Danmark 2012 utforskade andlighet, svart identitet, estetik, konst, frigörelse och rumsligheter inom fältet konst och litteratur. Publikationen skapades i samverkan med Karen Blixen Museet.

 

12:00

Lunch och besök hos Gärdslösa hembygdsgård, granne till Svarta Silons ateljéer. Anneli Berglund presenterar Bodycake: Kalmar konstmuseums residensprogram.

 

13:00

Performance av Karin Victorin and ARISE AMAZONS – FEAST!

 

13:30

Nya perspektiv på literacitet

Steuart Wright diskuterar läskunnighet genom jordbruk och bildförståelse – erfarenheter från The Red Hill Literacy Project i Sydafrika.

 

14:00

Vi inleder en avslutande diskussion

 

15:00

Avlsutande ceremoni med

Uncle Howard Kahale Pea

 

 

 

 

Om talarna

 

Katja Aglert, konstnär, har Stockholm som bas och bedriver en transdisciplinär konstnärlig praktik situerad i feministiska mer-än-mänskliga utforskanden, och inkluderar både individuella projekt och samarbeten. Hon har medverkat i utställningar på bla. Marabouparken och Biologiska Museet, Stockholm; Solyanka State Gallery, Moskva (RU); Polarmuseet, Tromsø (NO); Fotografisk center, Köpenhamn (DK); FLORA ars+natura, Bogota (COL); Museum for Contemporary Art, Santiago (CHL). Hon är styrelseledamot i The Seed Box, ett internationellt forskningssamarbete för miljöorienterad humaniora med bas på på Linköpings universitet och undervisar bla. på Konsthögskolan i Umeå och på Konstfack. katjaaglert.com

 

Gustaf Arrhenius är professor i praktisk filosofi och VD för Institutet för Framtidsstudier där han leder forskningsprogrammet “Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet.” samt forskningsprojekten "Klimatetik och framtida generationer" och "Demokratins avgränsningsproblem". Han fick sin fil.dr. i filosofi vid University of Toronto och sin doktorsexamen i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Forskningsområden: frågor i skärningspunkten mellan filosofi, samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning. Mest känd är han för sin forskning om hur vi bör ta hänsyn till framtida generationer i olika beslut och om vilka som ska ha rätt att delta i olika typer av demokratiska beslut. Han är hedersprofessor vid Århus universitet och ledamot i Academia Europaea.

 

Michelle Eistrup är konstnär, producent och initiativtagare till konstnärliga samarbeten, hon bor och verkar i Köpenhamn, Danmark. Michelles konst berör identitet, trosfrågor, minne och postkolonialitet och hennes transnationella bakgrund (dansk, jamaicansk, amerikansk) är ibland en av utgångspunkterna för hennes arbete. Michelle Eistrups konstnärliga metoder och uttryck inkluderar foto, teckning, video, ljud och performance och alla dessa uttryck är integrerade i en praktik som leds av hjärtat och en starkt tro på kollektivets möjligheter till att skapa förändring.

 

Anders Juhl är historiker, skribent, kompositör och producent. Anders har komponerat musikstycken för teater och musikvideos samt filmmusik för den anti-fascistiska animerade filmen “Help! I´m a Fish/ aka A Fish tale” dramatiserad av skådespelarna Terry Jones och Alan Rickman. Från olika perspektiv och positioner arbetar Anders Juhl med dekolonialisering i Denmark, tidigare genom The Karen Blixen Museet och nu som ledamot av Association of Centre of Colonial History och inom teaterkompaniet ACT – Afro Cosmopolite Thespians. Anders arbetar som konsult och stödjande part till museer, musiker, konstscener, organisationer och institutioner. Han är producent till publikationen Bridging Art + Text. För närvarande är han VD för CAMP / Center for Art on Migration Politics, campcph.org. Anders akademiska bakgrund är inom musikvetenskap med fokus på kreativa näringar samt juridik och sociologi.

 

Howard Kahale Pea är ledare av flertalet initiativ kring jordrättighet, jordbruk och kultur på Big Island Hawaii. Han är känd bland många som ”Uncle Howard” och bland annat är han verksam genom den ideella föreningen Ke Ala Ola Aloha, en organisation som stödjer bevarandet och utvecklandet av ho’o ponopono, en hawaiiansk kulturyttring och metod för konfliktlösning.

 

Kultivator är en experimentell plattform för konst och jordbruk, som drivs av både konstnärer och jordbrukare på Öland sedan 2005. Deras aktiviteter är alltid deltagarfokuserade, och inbegriper både konstprojekt, offentliga verk, workshops och evenemang. Innehållsmässigt präglas deras praktik av ett intresse för hållbarhet, demokrati och lärande. Gruppen arbetar ofta runtomkring i Sverige och utomlands, men har sin bas på gården på Öland, där de förutom ett 30-tal mjölkkor, får, höns och hästar, driver ett residencyprogram för konstnärer, studenter och aktivister som intresserar sig för ekologi, utbyte mellan urban- och landsbygdskultur, global utveckling och integration.

 

Chandra Kumar är baserad vid York Universitet och forskar vid Institutet för Framtidsstudier, hans fokus är framförallt filosofi med fokus på marxism och Foucaults maktanalyser. Chandra Kumar undervisar i filosofi vid York Universitet i Toronto, Canada. Han är också gästforskare vid Institutet för Framtidsstudier i Stockholm. Under de 7 år Chandra bodde i Sydafrika arbetade han för flertalet universitet där, bland dem Rhodes Universitet och Universitetet i KwaZulu-Natal. Chandra är också medlem av fackföreningen Canadian Union of Public Employees, CUPE 3903, York University. Han främsta intressen är politisk filosofi, kritiska samhällsstudier och etik. Inom dessa områden är hans särskilt intresserad av Marxism, feminism och kritiska studier i etnicitet.

 

Karin Victorin är en performancekonstnär med akademisk bakgrund inom antropologi och genusstudier. Hon har en master inom feminism och kritisk posthumanism och skrev 2019 uppsatsen ”Practically Human. Performing social robots och feminst aspects on agency, body and gender.” Karins scenkonstnärliga bakgrund innefattar bland annat Hootchy Kootchy Club, en queer burlesksen som hon grundade på Södra Teatern 2006 samt Drag as Art, ett projekt som sceniskt utforskar genus och drag. År 2017 skapade Karin, tillsammans med Rebecca Tiger, Arise Amazons! Ett femme-tastiskt tecnofilosofiskt experiment i samarbete med Orionteatern. I föreställningen utforskas ett fantasilandskap mellan natur och teknologi, där en AI robot från KTH spelar historiens protagonist. Duon utvecklar just nu uppföljningen Arise Amazons 2.0-Den Gröna Teorin som kommer utspela sig i Nackareservatet med premiär i september 2019.

 

Steuart Wright är journalist och initiativtagare till The Mirror Institution (tillsammans med Joanna Sandell.) The Black Silo Studios/Svarta Silon är ett av The Mirror Institutions initiativ och Steuart är projektledare för dess utveckling och aktiviteter på Öland. Som journalist har Steuart arbetat för The Daily Dispatch, BBC, The Sunday Times och The Mail and Guardian i Sydafrika där han också var drivande i den ideella föreningen The Red Hill Literacy Project.

 

Bodycake Residensverksamheten i Kalmar län har funnits sedan 2013 när den startades av Kalmar konstmuseum och Anneli Berglund, konstkonsulenten i Kalmar län. Efter flera lyckade utbyten har verksamheten med tiden utvecklats. 2016 byttes namnet till Bodycake i en hommage till kroppkakan, vår lokala delikatess. Residensprogrammet har också kopplats till projektet Förnyelse av kulturarvet med samtidskonst som kompass. Tillsammans med olika samarbetspartners har vi för programmet utvecklat en metod där konstnärer undersöker kulturarv på platser i Kalmar län. De får sedan en möjlighet att ge sin syn på det svenska kulturarvet – både vad det är idag och hur det kan tänkas se ut i framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 Degrees Summer Summit fick generöst stöd från Stiftelsen Helge Ax:son Johnson och är en del av Nya Småland 2019

 

 

www.nyasmaland.se